Vé Tàu Phú Quý

Vé tàu Phan Thiết Phú Quý tàu Trưng Trắc hoạt động, TRƯNG TRẮC là một trong ba con tàu hai thân mang tiêu chuẩn Châu Âu lớn nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Tàu được chính những bàn tay của Kỹ sư, công nhân viên Việt Nam thiết kế, chế tạo, hoàn thiện và vận hành.

TÀU CAO TỐC CÔN ĐẢO